Teatr w Małym Mieście – projekt pilotażowy

Projekt współfinansowany ze środków:
herb-samorzad

Krótka charakterystyka projektu

Projekt polegać będzie na jednodniowych spotkaniach mieszkańców małych miast z teatrem. Jego ideą jest edukacja kulturalna i wyrównywanie szans nie tylko dzieci i młodzieży ale także ludzi dorosłych poprzez stworzenie możliwości obcowania ze sztuką. Z jednej strony zależy nam na dotarciu do społeczności, które nie mają bezpośredniego dostępu do teatru, a z drugiej na stworzeniu nowego nurtu wśród jednostek samorządowych polegającego na otwieraniu się na przejawy kultury teatralnej w przestrzeni masowej.

W ramach przedsięwzięcia zrealizujemy blok teatralny złożony z dwóch przedstawień plenerowych: w paśmie popołudniowym dla dzieci – „Podróże dookoła świata” Teatru Łata lub spektakl „Dom Wariatów” Teatru Variate z Poznania i w paśmie wieczornym dla młodzieży i dorosłych – „Fin Amor – miłość dworna” lub „Zapomniana historia” Teatru Ewolucji Cienia z Poznania. Dodatkowo w dwóch placówkach projekt będzie rozszerzony o działania z zakresu warsztatów teatralnych.

Cele projektu

  1. Edukacja kulturalna mieszkańców małych miast poprzez udostępnienie bezpłatnego dostępu do teatru oraz poprzez zachęcenie do uczestnictwa w działaniach warsztatowych.
  2. Stworzenie pozytywnego wzorca i przekonanie innych jednostek odpowiedzialnych za sferę kultury, o konieczności wychodzenia poza utarte ramy rozwiązań kulturalnych na ich terenie, wskazanie konieczności otwierania innych przestrzeni aniżeli tylko tych na które zapotrzebowanie wykazuje społeczność masowa. Zachęcenie do pełnienia roli edukacyjnej wśród mieszkańców.

Rezultaty

Rezultatem będzie podniesienie poziomu edukacji kulturalnej mieszkańców małych miast, poprzez stworzenie alternatywy teatralnej. Zakładamy również, że pobudzimy do działania innych organizatorów imprez, że otworzą się oni na nowe przestrzenie kulturalne i będą poszukiwać różnorodności w propozycjach artystycznych dla mieszkańców swojego regionu.

Termin i miejsce realizacji projektu

Małe miasta na terenie Województwa Wielkopolskiego, których liczba mieszkańców nie przekracza 30 000 mieszkańców, które nie posiadają bezpośredniego dostępu do kultury teatralnej. Do uczestnictwa w projekcie wytypowaliśmy 7 miast, których przedstawiciele od spraw kultury wykazali inicjatywę i chęć partycypowania w kosztach. Będą to następujące miasteczka:

  • 28.04.2013 – Książ Wlkp. – godz. 17.00, miejsce – Rynek, Teatr Wariate „Dom Wariatów” – spektakl dla dzieci; około 20.15 teren przy Mogiłach Powstańców – Teatr Ewolucji Cienia „Zapomniana historia”,
  • 03.05.2013 – Dolsk – miejsce imprezy Rynek: godz. 16.30 Teatr Wariate „Dom Wariatów”- spektakl dla dzieci, godz. 18.00 – 20.00 warsztaty teatralne dla dzieci i dorosłych, godz. 20.30 Teatr Ewolucji Cienia „Fin Amor – miłość dworna”,
  • 07.06.2013 – Pleszew – miejsce imprezy – plac przed Starostwem Powiatowym w Pleszewie ul. Poznańska 79, godz. 16.00 Teatr Łata „Podróże dookoła świata” – program animacyjno-teatralny dla dzieci, godz. 21.30 Teatr Ewolucji Cienia „Fin Amor – miłość dworna”,
  • 29.06.2013 – Krzyż Wlkp. Miejsce imprezy – plac przy Kościele pw. NSPJ, przy ul. Poznańskiej, godz. 17.00 – Teatr Łata „Podróże dookoła świata” – program animacyjno-teatralny dla dzieci, godz. 21.30 Teatr Ewolucji Cienia „Fin Amor – miłość dworna”
  • 30.06.2013 -Wągrowiec – miejsce imprezy Rynek, godz. 16.30 – Teatr Łata „Podróże dookoła świata” – program animacyjno-teatralny dla dzieci, godz. 17.30 – 19.30 warsztaty teatralne dla dzieci i dorosłych, godz. 22.00 Teatr Ewolucji Cienia „Fin Amor – miłość dworna”
  • 27.07.2013- Bojanowo – miejsce imprezy: Amfiteatr im. Stoora, ul. Parkowa, godz. 16.00 Teatr Łata „Podróże dookoła świata” – program animacyjno-teatralny dla dzieci, godz. 17.30 – 19.30 warsztaty teatralne dla dzieci i dorosłych, godz. 21.30 Teatr Ewolucji Cienia „Fin Amor – miłość dworna”
  • 31.08.2013 – Krobia – miejsce imprezy Rynek, godz. 17.00 Teatr Łata „Podróże dookoła świata” – program animacyjno-teatralny dla dzieci, godz. 20.00 Teatr Ewolucji Cienia „Fin Amor – miłość dworna”,

plakatB1