Poznań Gallery Weekend

GALLERY WEEKEND POZNAŃ wykorzystuje nazwę wydarzenia, które przyjęło się w wielkich ośrodkach kultury na świecie, jako wydarzenie integracyjne i interdyscyplinarne. Choć gospodarzami są najczęściej galerie, muzea i instytucje sztuki, weekend galerii zakłada szeroką panoramę zjawisk artystycznych w danym mieście i promowanie najlepszych przejawów aktywności kulturalnej, jaka może służyć do odróżnienia tego miejsca od innych. Tak też będzie w Poznaniu w dniach 16-19 maja 2013, kiedy młodzi animatorzy kultury współpracując z istniejącymi już ośrodkami kultury, zaproszą nas na serię wernisaży, eventów i performansów odbywających się w centrum Poznania, poprzedzając tym samym Międzynarodową Noc Muzeów.

W Poznaniu obserwujemy ostatnimi czasy raczej zmniejszanie się ilości galerii i miejsc promocji sztuki, przy jednoczesnym powiększaniu się potencjału, jaki oferują sami twórcy. Duża część artystów, nie widząc innego wyjścia, wyprowadza się z Poznania. Zrozumienie powodów tej odwrotnie proporcjonalnej zależności może służyć zmianie nadszarpniętego wizerunku i promocji Poznania jako ośrodka współczesnej kultury, bez kompleksów miasta „pomiędzy Warszawą i Berlinem”. Twórcy, grupa młodych animatorów kultury, zdecydowali się zwrócić uwagę zarówno społeczności Poznania, jak i jego władz na różnych szczeblach, na potrzebę rozwoju tej sfery aktywności i promocję Poznania jako miasta kultury otwartej, powstającej przy aktywnym udziale obywateli.

Inicjatywy skupione w projekcie GALLERY WEEKEND POZNAŃ to zbiór najlepszych galerii w mieście, wraz z zupełnie nowymi miejscami typu ARTIST-RUN-SPACE i interwencjami w przestrzeni publicznej, które powstają specjalnie dla tego wydarzenia. Współtwórcy Weekendu zwracają uwagę na konieczność wspierania środowiska artystycznego i promowania najlepszych przykładów działalności tych ludzi, którzy rozsławiają Poznań nie tylko w skali ogólnopolskiej, ale i światowej, a w lokalnym środowisku pozostają często niezauważeni lub zostają dostrzeżeni dopiero wtedy, kiedy wyprowadzą się gdzie indziej. W tym sensie, wraz z życzliwym nastawieniem administracji lokalnej i instytucji, które mogą wspierać projekt, ma on szansę wpisać się na stałe w przestrzeń miejską i roczny kalendarz przełomowych wydarzeń, jako wydarzenie bezprecedensowe, które zasługuje równocześnie na uwagę zarówno akademików, urzędników, jak i sceny i audytorium świata kultury oraz na nagrodę popularnej stacji MTV w dziedzinie BREAKTHROUGH ACT. Wydarzenie to nie jest także nowym festiwalem czy eventem w miejskim kalendarium, ale po prostu, zbiera najlepsze inicjatywy związane z promocją sztuki współczesnej w jednym okresie czasu i oddaje je mieszkańcom Poznania i wszystkim gościom, którzy przyjadą do miasta by je poznać.