Teatr Ewolucji Cienia


O teatrze

Specyfika teatru

Spektakle

Foto, video

Recenzje

Ridery

O teatrze


Teatr został założony (bo nie chciał się narodzić) w 2008 roku. Posiada ojca i matkę, choć nie przyjął nazwiska po rodzicach (Wioletta i Sławomir Dadej). Sądząc po nazwie – raczej się od nich odcina. Za autorytet ma obraz i energię działania, wątpi w słowo, lgnie do widza. Doczekał się już własnych dzieci: niewyrośnięte „Wilki”(2008), kochliwą „Fin Amor – miłość dworną”(2009), a teraz zaprasza na ogląd noworodka „Zapomnianej historii”.

A tak bardziej konwencjonalnie:

Teatr powstał w 2008 roku w Poznaniu z inicjatywy Wioletty i Sławomira Dadej. Założenie zespołu było ściśle związane z zamówieniem na stworzenie spektaklu oscylującego wokół tematu ”Ludzie – las – wilki”, jakie otrzymali od organizatorów Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą. Był to impuls do założenia grupy teatralnej, z którą wyprodukowany został spektakl „Wilki”. Po sukcesie przedstawienia, którego pokaz odbył się w Lądzie w dniu 01.06.2008 pojawiło się nowe wyzwanie od organizatorów związane z następną edycją festiwalu w 2009 r. Tym razem zespół miał się zmierzyć z tematyką „Miłość, damy i rycerze”. W ten sposób rozpoczęto próby, których uwieńczeniem była premiera pierwszej wersji spektaklu pt. „Fin Amor”, wystawionego 06.06.2009 podczas V Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą.
Rok 2010 to zmiany osobowe w zespole i dalsza praca nad spektaklem w wyniku czego powstała II wersja „Fin Amor – miłość dworna” zaprezentowana poznańskiej publiczności w dniu 02.06.2010r.
Przełom nastąpił w 2011 roku. Był to pierwszy regularny sezon dla zespołu, który rozpoczęli od dwukrotnego występu na Festiwalu Sztuka Ulicy w Warszawie. Dzięki temu, że ich występ oglądał dyrektor niemieckiego festiwalu Sommerwerft, zaraz po występie otrzymali zaproszenie do uczestnictwa w tymże festiwalu i w sierpniu wystąpili we Frankfurcie nad Menem. W ten oto sposób worek z zaproszeniami się otworzył, a zespół prezentował spektakl „Fin Amor” w ramach projektu Karawana Europa, Na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jaśle a także w ramach zaproszeń, podczas obchodów dni miast. Zamknięciem sezonu wyjazdowego i niezwykłym wyróżnieniem był występ na Festiwalu Biała Wieża w Brześciu na Białorusi, gdzie zespół sponsorowany był przez Instytut Polski w Mińsku.
2012 rok to praca nad kolejnym spektaklem. Tym razem zespół zmierzył się z tematem władzy w oparciu o historię sporu o inwestyturę między Grzegorzem VII a Henrykiem IV. Spektakl pt. „Zapomniana historia” miał swą przedpremierową prezentację podczas Festiwalu w Lądzie nad Wartą w dniu 02.06.2012. Oficjalna premiera planowana jest na 14.10.2012 – na Starym Rynku w Poznaniu.

 

Specyfika teatru:

Teatr Ewolucji Cienia jest stosunkowo młody na rynku teatralnym, jednak jego liderzy to osoby o wieloletnim doświadczeniu w tej materii. Sławomir Dadej był aktorem i współtwórcą sukcesów Teatru Biuro Podróży w latach 1992-2003; Wioletta Dadej – twórca niezależny z teatrem związana od 1991r (w latach 1996-1997 uczestniczyła w projekcie Pieśń Kozła)
Teatr Ewolucji Cienia jest więc syntezą doświadczenia, jakie wnieśli ze sobą liderzy i najstarsi członkowie zespołu (np. Mirosław Ogórek przez 13 lat był tancerzem i solistą Polskiego Teatru Tańca Conrada Drzewieckiego w Poznaniu) oraz energii i młodzieńczego entuzjazmu jaki wnieśli ze sobą młodsi członkowie grupy.
Ich spektakle charakteryzuje swoista poetyka obrazu, ilustracyjna muzyka i dzianie się w sferze międzyludzkiej przy użyciu minimum rekwizytów i scenografii. W spektaklach nacisk jest położony na człowieka, stąd ich cechą jest asceza scenograficzna, przy jednoczesnej dużej dynamice scen opartych na rytmie i ekspresji aktorów.

 

Spektakle:

„Wilki” 2008

„Fin Amor – miłość dworna” 2009

W sezonie 2011 spektakl był prezentowany na międzynarodowych festiwalach teatralnych: Karawana Europa, Sztuka Ulicy w Warszawie, Sommerwert we Frankfurcie nad Menem, Biała Wieża w Brześciu na Białorusi.

„Fin Amor”- to spektakl kostiumowy, który w warstwie fabularnej opowiada historię miłości Jego i Jej – bliżej nieokreślonych postaci, żyjących w dobie średniowiecza, wywodzących się z wyższych warstw społecznych. Mamy więc Ją – damę i Jego – rycerza , który musi przejść określoną drogę aby zasłużyć na względy swej wybranki serca. Spektakl ukazuje drogę powstawania uczucia z punktu widzenia mężczyzny. Śledzimy więc historię bohaterów od irracjonalnego, pierwszego impulsu przez trudną drogę sprostania kodeksowi rycerskiemu, walkę z pokusami aż do zwieńczenia trudów i wyrzeczeń.
W spektaklu nie chodzi jednak o pokazanie ładnej historii o miłości, ale o zwrócenie uwagi widza na jej uniwersalność i ponadczasowość. Twórcy doszli bowiem do wniosku, że wzór miłości dwornej, jaki powstał w XII wieku, nie tylko został utrwalony w dobie romantyzmu ale przetrwał do dziś stając się wyznacznikiem pojmowania miłości w obrębie kultury europejskiej.
Opowiadając historię pary zakochanych ludzi, opowiadana jest historia o miłości w ogóle, poza granicami czasu. Ostatnia scena w spektaklu ma więc wymiar symboliczny, bo chociaż epoki przemijają, a Kurz Historii przykrywa wszystko to jednak miłość pozostaje …

„ZAPOMNIANA HISTORIA” – PREMIERA POZNAŃSKA, PREMIERA MEDIALNA – 14.10.2012 godz. 18.30 Stary Rynek

„Zapomniana historia” to spektakl o władzy w oparciu o historię sprzed 1000 lat, kiedy to cesarz Henryk IV i papież Grzegorz VII walczyli o przywództwo w świecie chrześcijańskim.
Okazuje się, że czas mija a priorytety ludzi rządzących pozostają te same: skuteczność – bez względu na ofiary…

Z programu:
Prawie tysiąc lat temu, świat zachodniej, łacińskiej Europy był prosty. Za następcę Jezusa Chrystusa uważał się Cesarz Rzymski Narodu Niemieckiego. Jak każdy świecki władca tego czasu uważał on biskupów i opatów za swych urzędników, a więc podwładnych których powoływał zgodnie ze swym uznaniem. Trzeba pamiętać, że z urzędami kościelnymi związane były dobra ziemskie należące do korony i przynajmniej z tej perspektywy roszczenia władzy świeckiej wydają się uzasadnione. Dodać też trzeba, że był to czas najgłębszego upadku moralnego duchownych członków kościoła z papiestwem włącznie. Stąd obyczajni cesarze w oczach wiernych mogli uchodzić za lepszych przywódców religijnych aniżeli rozpustne czy wręcz zbrodnicze jednostki na tronie biskupa Rzymu.
Program naprawy kościoła w tym czasie został sformułowany w obrębie benedyktyńskich klasztorów wschodniej Francji. Program na tyle głęboki i radykalny, że można go nazwać rewolucją. Głównym reformatorem kościoła został Hildebrand – zakonnik wywodzący się z tego kręgu, który, już jako papież Grzegorz VII, bezwzględnie wprowadzał swój rewolucyjny program. Głównym elementem naprawy, obok podniesienia moralnego kleru i zakazu handlu urzędami kościelnymi (symonia) było uwolnienia kościoła spod zwierzchnictwa świeckiego.
Antagonistą Grzegorza, broniącym swej pozycji i uprawnień uzyskanych przez przodków był Henryk IV.
Obydwaj byli przyzwoici osobiście, obydwaj byli przekonani o własnej racji, obydwaj mieli dobre argumenty dla ich poparcia i obydwaj skończyli źle.
Czy zatem obydwaj są przykładem stoczenia się idei? Czy ich dobre chęci wybrukowały piekło? Czy realizując jakikolwiek program polityczny można powoływać się na Jezusa z Nazaretu? I wreszcie, co to wszystko obchodzi współczesnego człowieka?

 

Foto/video

„Fin Amor”

I wersja spektaklu z 2008 roku – pokaz premierowy podczas Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą

„Fin Amor – miłość dworna”

II wersja spektaklu z 2011 roku – w tej formie spektakl jest grany do dziś.
Nagranie ze spektaklu w ramach projektu „Ożywianie – Jesienna Kampania Teatralna” – Stary Rynek/Poznań

„Fin Amor”- to spektakl kostiumowy, który w warstwie fabularnej opowiada historię miłości Jego i Jej – bliżej nieokreślonych postaci, żyjących w dobie średniowiecza, wywodzących się z wyższych warstw społecznych. Mamy więc Ją – damę i Jego – rycerza , który musi przejść określoną drogę aby zasłużyć na względy swej wybranki serca. Spektakl ukazuje drogę powstawania uczucia z punktu widzenia mężczyzny. Śledzimy więc historię bohaterów od irracjonalnego, pierwszego impulsu przez trudną drogę sprostania kodeksowi rycerskiemu, walkę z pokusami aż do zwieńczenia trudów i wyrzeczeń.
. W spektaklu nie chodzi jednak o pokazanie ładnej historii o miłości, ale o zwrócenie uwagi widza na jej uniwersalność i ponadczasowość. Twórcy doszli bowiem do wniosku, że wzór miłości dwornej, jaki powstał w XII wieku, nie tylko został utrwalony w dobie romantyzmu ale przetrwał do dziś stając się wyznacznikiem pojmowania miłości w obrębie kultury europejskiej.
Opowiadając historię pary zakochanych ludzi, opowiadana jest historia o miłości w ogóle, poza granicami czasu. Ostatnia scena w spektaklu ma więc wymiar symboliczny, bo chociaż epoki przemijają, a Kurz Historii przykrywa wszystko to jednak miłość pozostaje …

Polecamy na:
– Dni Miast
– imprezy historyczne z udziałem rycerskich grup rekonstrukcyjnyche
– ekskluzywne wesela,
– imprezy firmowe.

„Zapomniana historia”

– premiera poznańska zrealizowana w ramach festiwalu „Ożywianie Jesienna Kampania Teatralna” 14.10.2012

Recenzje

Ridery

Rider „Fin Amor”

Fin Amor

Rider „Rozpoznani Nierozpoznani”/ „Recognised and Unrecognised”