Idea projektu


Krótka charakterystyka projektu

Projekt polegać będzie na jednodniowych spotkaniach mieszkańców małych miast z teatrem. Jego ideą jest edukacja kulturalna i wyrównywanie szans nie tylko dzieci i młodzieży ale także ludzi dorosłych poprzez stworzenie możliwości obcowania ze sztuką. Z jednej strony zależy nam na dotarciu do społeczności, które nie mają bezpośredniego dostępu do teatru, a z drugiej na stworzeniu nowego nurtu wśród jednostek samorządowych polegającego na otwieraniu się na przejawy kultury teatralnej w przestrzeni masowej.

W ramach przedsięwzięcia zrealizujemy blok teatralny złożony z dwóch przedstawień plenerowych: w paśmie popołudniowym dla dzieci – „Podróże dookoła świata” Teatru Łata lub spektakl „Dom Wariatów” Teatru Variate z Poznania i w paśmie wieczornym dla młodzieży i dorosłych – „Fin Amor – miłość dworna” lub „Zapomniana historia” Teatru Ewolucji Cienia z Poznania. Dodatkowo w dwóch placówkach projekt będzie rozszerzony o działania z zakresu warsztatów teatralnych.

Cele projektu

  1. Edukacja kulturalna mieszkańców małych miast poprzez udostępnienie bezpłatnego dostępu do teatru oraz poprzez zachęcenie do uczestnictwa w działaniach warsztatowych.
  2. Stworzenie pozytywnego wzorca i przekonanie innych jednostek odpowiedzialnych za sferę kultury, o konieczności wychodzenia poza utarte ramy rozwiązań kulturalnych na ich terenie, wskazanie konieczności otwierania innych przestrzeni aniżeli tylko tych na które zapotrzebowanie wykazuje społeczność masowa. Zachęcenie do pełnienia roli edukacyjnej wśród mieszkańców.

Rezultaty

Rezultatem będzie podniesienie poziomu edukacji kulturalnej mieszkańców małych miast, poprzez stworzenie alternatywy teatralnej. Zakładamy również, że pobudzimy do działania innych organizatorów imprez, że otworzą się oni na nowe przestrzenie kulturalne i będą poszukiwać różnorodności w propozycjach artystycznych dla mieszkańców swojego regionu.