Lekcje historii językiem teatru kodowane

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania

„Lekcje historii językiem teatru kodowane” to projekt z zakresu edukacji kulturalnej, który przede wszystkim ma przygotować i zachęcić młodzież do świadomego uczestnictwa w kulturze dzięki podniesieniu ich kompetencji w odbiorze sztuki teatralnej, ponadto ma zwiększyć świadomość historyczną. Projekt przebiegać będzie dwuetapowo. W jego pierwszym etapie zrealizujemy pokaz spektaklu plenerowego pt. „Zapomniana historia” Teatru Ewolucji Cienia z Poznania, natomiast w drugim etapie przeprowadzimy  panele dyskusyjne dla uczniów  – po jednym panelu w klasie. Celem projektu  jest rozszerzenie podstawy programowej poprzez zapoznanie młodzieży w niekonwencjonalny sposób z przykładowym działem historii dotyczącym sytuacji światopoglądowo – politycznej w Europie XI wieku (spór o inwestyturę), przy jednoczesnym zapoznaniu uczniów z językiem teatru plenerowego, co zostanie pogłębione dzięki panelom dyskusyjnym.

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Projekt ma charakter pilotażowy, a jego partnerem jest SP 5 w Poznaniu.