Cele, działania


Celem Fundacji jest działalność kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju artystów indywidualnych i artystycznych grup nieinstytucjonalnych.

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • promowanie młodych twórców w kraju i za granicą;
  • promowanie twórczości niezależnej w mediach, ze szczególnym uwzględnieniem mediów elektronicznych;
  • organizowanie i udział w imprezach promujących artystów;
  • organizację festiwali teatralnych, filmowych, kabaretowych i muzycznych;
  • organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców w kraju i za granicą;
  • propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych;
  • wspieranie dokumentacji twórczości niezależnej artystów środowiska poznańskiego;
  • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
  • wspieranie realizacji autorskich projektów teatralnych;
  • zabezpieczenie funkcjonowania Teatru Ewolucji Cienia”.

2. Dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych i działalność statutową Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

  • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  • artystyczna i literacka działalność twórcza,
  • działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
  • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
  • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych,
  • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.