Teatr w Małym Mieście – projekt pilotażowy

Projekt współfinansowany ze środków: Krótka charakterystyka projektu Projekt polegać będzie na jednodniowych spotkaniach mieszkańców małych miast z teatrem. Jego ideą jest edukacja kulturalna i wyrównywanie szans nie tylko dzieci i młodzieży ale także ludzi dorosłych poprzez stworzenie możliwości obcowania ze sztuką. Z jednej strony zależy nam na dotarciu do społeczności,...
czytaj więcej

Poznań Gallery Weekend

GALLERY WEEKEND POZNAŃ wykorzystuje nazwę wydarzenia, które przyjęło się w wielkich ośrodkach kultury na świecie, jako wydarzenie integracyjne i interdyscyplinarne. Choć gospodarzami są najczęściej galerie, muzea i instytucje sztuki, weekend galerii zakłada szeroką panoramę zjawisk artystycznych w danym mieście i promowanie najlepszych przejawów aktywności kulturalnej, jaka...
czytaj więcej