Idea


Projekt polegać będzie na jednodniowych spotkaniach mieszkańców małych miast z teatrem. Jego ideą jest edukacja kulturalna i wyrównywanie szans nie tylko dzieci i młodzieży ale także ludzi dorosłych poprzez stworzenie możliwości obcowania ze sztuką. Z jednej strony zależy nam na dotarciu do społeczności, które nie mają bezpośredniego dostępu do teatru, a z drugiej na stworzeniu nowego nurtu wśród jednostek samorządowych polegającego na otwieraniu się na przejawy kultury teatralnej w przestrzeni masowej.